Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Tiêu chuẩn xây dựng - Nghị định số 205/2004/NĐ-CP

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 12 năm 2004 quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước
http://www.mediafire.com/view/?5dsabrfrcachcpl

1 nhận xét: